Urania’s historie 1996 – 2000

Musikforeningen Urania’s historie

1996 – 2000

I slutningen af 1996 udgav URANIA en lille bog på godt 60 sider med titlen ”Blæsermusik gennem mere end et århundrede”.

Bogen, som er forfattet af Ove Dubøl og forsynet med mange illustrationer, er en beretning om den gamle musikforening fra dens tilblivelse i 1884 og frem til 1995.

Om det historiske skrift skrev Næstved Tidende bl.a.:

”Skriftet er forfattet af Ove Dubøl, der er medlem af URANIA’s bestyrelse. Han har brugt foreningens righoldige og velbevarede arkiver som materiale, og det er der kommet en særdeles læseværdig og spændende historie ud af.

Det er et fornemt bidrag til den specielle kulturhistorie, som var kendetegnende for livet omkring glasværket, særlig i forrige og et godt stykke ind i dette århundrede”.

1996

Det koster penge at drive en amatørmusikforening. Mange dyre musik­instrumenter skal anskaffes og vedligeholdes og der skal skaffes mid­ler til noder og nodestativer og beklædning og man skal betale in­struktører og meget andet. De senere år var foreningens medlemsantal vokset betydeligt, hvilket kunne mærkes på økonomien. På årets gene­ralforsamling i januar måtte man derfor skride til at hæve medlems­kontingentet med ikke mindre end 50%, fra 40,- til 60,- kr. pr. måned.

Men så var man også beredt til at tage fat på en lang række spændende opgaver.

Året startede med} at foreningens Big Band spillede i BIO, Næstved,

i forbindelse med filmbranchens 100 års jubilæum og i marts måned tog URANIA til Sverige for at medvirke ved dets venskabsorkester – ”Hovmantorp Musikkår”s – 90 års fødselsdagsfest.

Hjemvendt herfra fandt den årlige forårskoncert sted i Holmegaard­Hallen, denne gang med et helt nyt indslag. Harmoniorkestret havde nogle gange spillet ved Fensmark Gymnastikforenings årlige gymnastik­opvisning og her fået den id~, at måske kunne orkester og gymnaster optræde sammen. Det skete så ved forårskoncerten, hvor et hold gym­nastikpiger udførte rytmiske øvelser til tonerne af brasilianske rytmer fra URANIA’s Harmoniorkester.

Dette var vel nok kimen til, at man i de kommende år begyndte at ændre ”stil” til ikke blot at være et orkester, der kunne levere noget musik, men også præstere store, underholdende ”shows”. I øvrigt sluttede årets forårskoncert med, at URANIA’s Big Band spillede op til dans.

Midt på sommeren tog man så hul på et andet nyt tiltag. På opfordring fra Holmegaard Kommunes Kulturudvalg gav Harmoniorkestret en times koncert ved bredden af det nyligt indviede gadekær i Holme-Olstrup. Ifølge kulturudvalget måtte dette gerne blive en årligt tilbage­vendende tradition i lighed med koncerterne pinsemorgen ved Fensmark gadekær.

Der skete naturligvis meget andet forår og sommeren igennem, men årets helt store oplevelse fandt sted i september, – en rejse til Tjekkiet og Slovakiet. Kort før afrejsen kunne man læse følgende i pressen:

”Turen i september bliver for Harmoniorkestret en rejse tilbage til rødderne, idet det var glasmagere fra netop dette område i Europa, som for mere end hundrede år siden stiftede Musikfor­eningen URANIA. I slutningen af september drager orkestret med 40 musikere og gymnastikholdet med 22 piger til Tjekkiet og Slovakiet. Ideen til samarbejdet blev født for et år siden. Nu ligger der et fuldt færdigt program med fem kvarters opvisning uden pauser. Opvisningen er et skift mellem musik og gymnastik, – men hvert andet nummer er fælles”.

Det var tæt ved 100 personer, der en søndag morgen startede fra glas­værket i 2 store busser, den ene med en fyldt bagageanhænger, for hen på aftenen at nå til Prag, hvor man overnattede på hotel. Næste dag gik det østpå til den lille by Trencinianska Teplice i Slovakiet, hvor de næste 5 dage skulle tilbringes. Det blev nogle dejlige dage på et fint hotel i meget naturskønne omgivelser og med en passende blanding af arbejde og afslapning. Arbejdet bestod i orkesterprøver op til den store koncert og opvisning, som en aften fandt sted i en meget flot og totalt udsolgt koncertsal.

At vi klarede det tilfredsstillende blev bekræftet af en lokal pro­fessionel musiker, som efter koncerten udtalte, at ”det kunne da vist ikke være rigtigt, at det kun var amatører”.

Det blev til yderligere en koncert og opvisning på en skole, men ind imellem også sightseeing, herunder en tur til Bratislava, samt hygge­ligt socialt samvær og på tilbageturen igen ophold i Prag med tid til at få et indtryk af den meget smukke by.

Det var kun Harmoniorkestret, der deltog i ovennævnte tur, men så foretog foreningens øvrige orkestre sig andre ting i årets løb. Big Band’et deltog bl.a. i et stort ”Big Band Træf” i Mønshallen i Stege, hvor 7 forskellige Big Bands i løbet af en søndag spillede både hver for sig og som et stort 100-mands band. Og Tyrolerorkestret kunne opleves både i Fensmark, Næstved, Haslev og Fakse Ladeplads. Først på året var Tyrolerne endvidere – sammen med Glasorkestret – i Gråsten i Sønderjylland for at medvirke i den derværende byfest.

Året sluttede helt naturligt med noget af det, som er blevet blandt de mange traditioner i URANIA: Julekoncert i Fensmark Kirke og musik forskellige steder af foreningens lille Nisseorkester.

1997

Pr. 1. januar indmeldte URANIA sig i Dansk Amatør Orkesterforening. D.A.O. er en ”paraplyorganisation”, som har til formål at yde bistand) rådgivning og vejledning til sine medlemmer, amatørorkestrene i Danmark, såsom koordinering af KODA-afgifter, juridisk og organisatorisk bistand, afholdelse af kurser samt udgivelse af et medlemsblad med nyt fra og omamatørmusikforeningerne.

På den ordinære generalforsamling i januar blev der efter afstemning valgt ny formand, – fhv. personalechef Ove Dubøl, som havde været medlem af foreningen siden 1980 og i en længere årrække siddet i bestyrelsen.

Igen i 1997 var det lykkedes at få lov til at spille på ”Plænen” i TIVOLI, – endda 2 gange. Første gang i juni måned med Glasorkestret og Harmoniorkestret, som nu havde taget et skridt videre hen imod det underholdningsmæssige, idet man optrådte med såvel 5 syngepiger som et hold show-dansepiger fra Birgit’s Danse- og Jazzinstitut i Næstved. Heldigvis sidder man på ”Plænen” under tag, men dirigenten blev våd på ryggen, da det regnede kraftigt under hele forestillingen. Anden gang var i august, hvor det var Tyrolernes tur til, heldigvis under betydeligt bedre vejrforhold, at musicere, save og hugge i træ­stammer og spille på ambolt m.v.

At der nu kunne opleves dansere sammen med Harmoniorkestret var en naturlig fortsættelse af det tidligere gymnastsamarbejde. Danse- og syngepigerne havde i øvrigt allerede debuteret sammen med URANIA ved forårskoncerten i april måned.

Som det har været nævnt mange gange i beretningen, har URANIA siden 1953 haft et svensk venskabsorkester. 1997 blev året, hvor man nu også fik et dansk. I august måned besøgte ”Københavns Ungdomsharmoniorkester” Holmegaard Glasværk og da de var kommet undervejrs med, at der her også fandtes et orkester, ville de naturligvis gerne i kontakt med det. Der blev derfor arrangeret koncert for begge orkestre først på glasværket og om eftermiddagen ved Fensmark gadekær. Efter deres eget udsagn var det, at komme ”ud på landet” og sidde og spille i solen ved et rigtigt gadekær, en stor oplevelse for københavnerne, som ikke blev mindre af et meget hyggeligt samvær om aftenen. I de kommende år skulle det vise sig, at de to orkestre efterhånden fik megen glæde af hinanden på for­skellige områder.

En anden stor opmuntring fik foreningen også dette år. I lang tid havde man savnet et par pauker i slagtøjsgruppen. Sådanne er imidlertid dyre og kunne derfor ikke anskaffes ved egen hjælp, hvorfor man to år i træk havde ansøgt Statens Musikråd om en bevilling, – desværre uden held.

Men nu – det tredje år – lykkedes det og et længe næret ønske var hermed gået i opfyldelse.

Og så fik man yderligere midt på året byttet en ældre tuba væk mod i stedet at få en såkaldt ”Sousafon”, som er en tuba, der går rundt om livet med et meget stort fremadrettet klangstykke. Ikke mindre end 17 kg vejede ”monstret”. Den kunne så bruges, når f.eks. Harmoniorkestret skulle opføre nogle af de ”udstyrsstykker”, som man var begyndt på.

1998

Dette var året, hvor URANlA igen fik besøg af det svenske orkester, – i pinsedagene, hvor det pinsemorgen spillede sammen med URANIA ved Fensmark gadekær og om eftermiddagen selv holdt koncert ved ”Villa Gallina” i Hesede-skoven.

Midt på sommeren faldt det i URANlA’s lod at forestå den musikalske indvielse af et fornemt nyt udendørs amfiteater ved Holsted Sogne­gård i Næstved med en times koncert.

Årets altoverskyggende begivenhed fandt dog sted i august, hvor Harmoniorkestret og Tyrolerorkestret i en forlænget weekend tog til Samsø og indtog hele Ballen Vandrehjem samt en del værelser på badehotellet. Her underholdt Tyrolerorkestret ved Ballen Badehotel lørdag eftermiddag og lørdag aften afholdt Harmoniorkestret stor koncert i Samsø-Hallen med sangere og dansere og shownumre. Før hjemrejsen om søndagen gav Tyrolerne igen lidt musik, dels ved Kolby Kås havn og dels på færgen, mens den forlod øen.

På sejlturen til Samsø præsterede URANlA i øvrigt noget, som vist ellers kun en velkendt politiker tidligere har formået, – nemlig at få færgen til at vende om! Alle orkestermedlemmerne var kørende i egne biler, men grundet visse forhindringer nåede en enkelt bil med 2 musikere først frem til Kalundborg havn lige netop, da færgen havde lagt fra kaj og var på vej ud af havnen. Vi måtte med store ord og armbevægelser og vistnok en smule overdrivelse forklare kaptajnen, at det altså var orkestrets to vigtigste solister, som sad dernede i bilen. Så bakkede færgen tilbage og hentede dem!

Jeg har mange gange i denne mere end 100-årige beretning tyet til at referere pressen. Derved har jeg sparet en del skrivearbejde, men det har unægtelig også fritaget mig for selv at skulle uddele alle de verbale roser, som pressen ofte har tildelt URANlA. Således f.eks. fra den lokale Samsø-avis efter koncerten i Samsø-Hallen:

”URANIA’s Harmoniorkester, formentlig Danmarks ældste amatør­orkester, gav lørdag aften koncert i Samsø-Hallen.

Orkestret er på 50 medlemmer, alle med blæse- eller slaginstrumenter, og de gav samsingerne en musikoplevelse, der kun sjældent er et provinspublikum forundt.

Programmet bestod hovedsageligt af musical- og filmmusik, men også operettetoner, klassisk musik og festlig og stemningsfuld dansk musik fandt plads i det vidtspændende repertoire.

Med sig havde musikerne sangsolisterne Pernille Wolder og Steen Engslev Filborne, og de gav numre fra bl.a. musicalerne ”Jesus Christ Super Star” og ”Chess”. Dirigent var Torben Kaarslev.

Medlemmer af et danse- og jazzinstitut ledsagede enkelte af numrene med forrygende indslag og gav koncerten et ekstra festligt præg”.

Jeg tror, det var her, samt efter de seneste forårs koncerter og den tidligere nævnte Slovakiet-tur, at tanken opstod om at omdøbe Harmoni­orkestret til ”URANIA’s Underholdningsorkester”, – en titel, som vi syntes bedre dækkede det, som det efterhånden var ved at blive til.

Senere på året skulle Harmoniorkestret, som det altså stadig hed, bestå en anden slags prøve. Vi blev af vort københavnske venskabs­orkester inviteret til at deltage i et regional-musikstævne i Herlev, hvor 3 orkestre skulle spille og hvor deres musikalske formåen skulle vurderes og bedømmes af 2 professionelle musikere. Sådan noget havde vi ikke prøvet før, så vi var lidt spændte, men heldigvis var bedømmerne så venlige at give os pæne vurderinger. Naturligvis var der også visse kritiske bemærkninger om ting, der burde rettes eller forbedres, men det var jo også det, vi var kommet for at høre om og lære af.

Ved årets ”kartoffelfest”, som stadig afholdes hvert efterår, havde en lille gruppe medlemmer ”rottet sig sammen” og opførte en meget festlig og morsom revy mellem spisningen og dansen.

En fest mere fik vi inden årets udgang, idet Københavns Ungdomsharmoniorkester inviterede os til juletræs fest på Ellebjergskolen i Kø­benhavn. Ligesom URANIA’s Harmoniorkester var på vej til at skifte navn, havde københavnerne nu også gjort det. Måske var de ved at blive for gamle(?), for nu hed det kun ”Københavns Harmoniorkester”.

Lige inden Samsø-turen var URANIA i øvrigt blevet rigtig godt kørende. Efter at vi havde erhvervet de nye pauker plus ”Sousafon”en plus et stort nyt lydanlæg plus diverse andre remedier, var det ved at blive et problem at få transporteret os rundt til alle de forskellige arran­gementer. Dette resulterede i, at foreningen måtte indkøbe en stor lukket trailer, som vi så kunne hægte bag på en bil og således selv køre rundt med alt vores grej.

Jeg fik vist under dette år ikke omtalt ret meget andet end Harmoni­orkestret. Men også foreningens øvrige orkestre havde travlt. Således havde Tyrolerorkestret i årets løb i alt 13 koncerter og Glasorkestret og Fanfaretrompeterne tilsammen 12 arrangementer.

1999

Det startede med nyt tøj, – og med et nyt navn.

For at tage det sidste først, så blev det besluttet, at der pr. 1.januar 1999 ikke mere eksisterede et Harmoniorkester i URANlA, men derimod et ”URANIA’s Underholdningsorkester”, som efterhånden var vokset til over 50 musikere. Herom udsendte URANIA følgende pressemeddelelse:

”Baggrunden for navneskiftet skal ses i lyset af, at orkestret gennem de senere år har slået mere og mere ind på, at nok er musik først og fremmest noget for øret, men der må meget gerne samtidig også være noget for øjet. Noget sådant startede for nogle år siden med, at et hold gymnastikpiger fra Fensmark ud­førte rytmisk gymnastik til orkestrets toner. Nogenlunde sam­tidig fik man tilknyttet en kvindelig sangsolist og senere også en mandlig ditto.

Siden har orkestret indledt et samarbejde med et hold ”show­dansepiger” fra Birgit’s Danse- og Jazzinstitut i Næstved. Når det så tilføjes, at man også kan opføre små musikalske shownumre krydret med causerier ind imellem numrene, ja så er det for musik foreningen en naturlig sag, at det over 50 mand store orkester fremover vil fremtræde som et underhold­ningsorkester”.

Og så til det med tøjet. Når orkestret nu rigtig skulle underholde, så måtte man også se pæne ud og de eksisterende uniformer – dueblå jakker og slips med hvide benklæder/nederdele – som havde tjent orkestret i 13 år, var blevet både umoderne og udslidte. Med mere end 50 musikere i orkestret kan man sikkert forestille sig, at der var delte meninger om, hvordan den nye beklædning skulle se ud. Efter lang tids debat og forkastelse af mange forslag og ideer lykkedes det dog til sidst. Til ”almindelige” koncerter: Mørkeblå vindjakker med aftagelige ærmer, hvide skjorter/bluser og sorte benklæder/nederdele. Til de lidt ”finere” koncerter: Mændene i smokings og kvinderne i festkjoler.

Første gang, orkestret kunne føre sig frem i den nye beklædning, var ved en koncert i Næstved Storcenter i april og derefter ved den årlige forårskoncert i Holmegaard-Hallen. Hvorledes forårskoncerten forløb – en koncert som jo mange år i træk er blevet afholdt i sam­arbejde med Holmegaard Musikskole – skal jeg igen afstå fra selv at beskrive, men endnu engang henholde mig til Næstved Tidende:

”Det er den bedste forårskoncert, vi har haft, siger musik­skoleleder Jens Due om koncerten i Holmegaard-Hallen i fre­dags.

De omkring 400 tilhørere er formodentlig tilbøjelige til at give ham ret. CHAPEAN Brass Band fra Holmegaard Musikskole og URANIA’s Underholdningsorkester havde sat alle sejl til.

CHAPEAN stod for første del af koncerten, mens Underholdnings­orkestret stod for anden del.

Der var ikke kun noget for øret, men så sandelig også for øjet. Koncerten var krydret med show, bl.a. can-can-piger i et forrygende ekstranummer.

Programmet blev smukt bundet sammen af præsten i Vejlø, Helle Poulsen, der var konferencier”.

I maj måned afholdt ”Kulturskolen Møllen” fire sammenhængende kultur­uger, hvor man i et stort telt afviklede diverse kulturelle arrange­menter, en uge i hver af kommunerne Næstved, Fladså, Suså og Holmegaard. Fire på hinanden følgende onsdag aftener kunne man i teltet lytte til URANIA’s underholdningsorkester.

Tyrolerorkestret deltog i et ”Tyroler-Træf” i Nykøbing Sjælland i anledning af det derværende tyrolerorkesters 25 år jubilæum. Otte tyrolerorkestre fra ligeså mange byer deltog i arrangementet og URANIA’s tyrolere fik her en bekræftelse på, at de fint kan begå sig i selskab med tilsvarende orkestre.

Glasorkestret var i en weekend midt på sommeren i Sverige for at medvirke ved et større arrangement kaldet ”Musik i Glasriket”.

Som navnet antyder, var det de mange glasværker, som alle ligger i et område omkring Vaxjo, der arrangerede. URANIA’s Glasorkester afholdt koncerter på tre af disse: Rosdala Glasbruk, Kosta Glasbruk og Skrufs Glasbruk. Det var på det tidspunkt højsommer i Sverige med strålende sol fra morgen til aften, – godt for de mange arran­gementer, men ret så varmt for glasmusikerne i deres sorte smokings.

For anden gang deltog Underholdningsorkestret i et regionalt musik­stævne. Denne gang på Sct. Annæ Gymnasium i København, hvor 9 for­skellige blæseorkestre medvirkede. Igen viste det sig, at URANIA sagtens tåler sammenligning med andre, tilsvarende orkestre. Man hentede endda en ekstra succes hjem ved i en pause at lade Glas­orkestret underholde til de mange deltagende amatørmusikeres udelte begejstring. Underholdningsorkestrets bidrag bestod af 5 musikstykker, som blev optaget og nu er bevaret på en CD-indspilning.

Også en anden indspilning så dagens lys i 1999. En ca. 13 minutters videofilm om Glasorkestret, hvor man både kan høre orkestret spille og få forklaret, hvorledes disse enestående instrumenter fremstilles og hvordan man spiller på dem.

2000

Som værende ”født” på Holmegaard Glasværk har URANIA altid haft en tæt og naturlig tilknytning til glasværket. Gennem de mange år har glasværksledelsen haft forståelse for, at URANIA har haft og har en vis PR-værdi for glasværket, ikke mindst i kraft af det særprægede og efterhånden vidt berejste Glasorkester. Dette har da fra glas­værkets side også udmøntet sig i megen goodwill og forskellige former for støtte og opbakning til musikforeningen., hidtil dog på en ret sporadisk og ”uformel” måde. I begyndelsen af år 2000 blev dette imidlertid lagt i mere faste rammer baseret på en skriftlig ”sponsoraftale”, ifølge hvilken glasværket nu figurerer som URANIA’s officielle hovedsponsor og med en beskrivelse af, hvad dette inde­bærer for henholdsvis glasværket og musikforeningen.

På den ordinære generalforsamling ændredes foreningens vedtægter således, at generalforsamlingen ud over at vælge formanden nu også skulle vælge kassereren, som hidtil var blevet udpeget af bestyrelsen, og således at formand og kasserer er på valg skiftevis hvert andet år.

Men ellers startede året med en rigtig ”knaldperle”. Lions Club Herlufsholm havde fået den ide, at man ville forsøge at leje Næstved­Hallen til en nytårskoncert og så lade URANIA udfylde rammerne, d.v.s. stå for det musikalske og underholdningsmæssige indhold i koncerten. Det var naturligvis en stor udfordring og en uhyre spændende opgave, som man straks sagde ja til. Efter næsten et års forberedelser løb koncerten af stablen en fredag aften i februar måned.

Næstveds borgmester overværede koncerten og gav i sin indlednings­tale udtryk for, at det ville være dejligt, om en sådan nytårskon­cert i Næstved-Hallen kunne blive til en tradition og dermed et fast indslag i Næstveds kulturliv. Koncertens indhold var naturligvis først og fremmest URANIA’s store Underholdningsorkester startende med en fanfare på glas trompeterne og i aftenens løb suppleret med både juh-huh-piger og dansepiger til et afvekslende og underholdende musikprogram, som også omfattede en lille afdeling med Glasorkestret. Som prikken over i’et – og som et ekstra træk­plaster – havde URANIA derudover engageret de professionelle sangere og entertainere Keld og Hilda Heick, som med udpluk fra deres store og velkendte repertoire i høj grad bidrog til at gøre aftenen festlig for de mange tilhørere.

Endnu engang må Næstved Tidende holde for med et referat fra koncerten:

”Keld og Hilda fik sat hallen i stemning. Iført matchende blå farver og badet i projektørlys gav de et potpourri af kendte sange, fyrede vittigheder af og fik folk til at lave musikgymnastik i takt.

URANIA’s Underholdningsorkester fungerede som velspillende og mægtig ankerkæde aftenen igennem. Med et væld af fine numre i mange stilarter. Lige fra country til dixieland. Med showdansere fra Birgit’s Danseinstitut som indskudt, pikant krydderi. Og URANIA’s Glasorkester som gennemsigtige toneblæsere i skålsangen med mere.

Som fejende afslutning var der can-can og fyrværkeri.

Desværre kunne arrangementet knapt løbe rundt økonomisk, men det af­holdt dog ikke URANIA og Lions Club fra straks efter koncerten at gå i gang med at forberede en tilsvarende i år 2001.

Også Glasorkestret fik en oplevelse lidt ud over det sædvanlige, da det i februar måned blev engageret til en koncert i Ruds Vedby Kirke. Med normalt plads til vel omkring 100 mennesker i kirken havde ca. 150 taget imod Menighedsrådets og Lokalrådets indbydelse til kon­certen med ”verdens skøreste orkester”, således – som man bagefter kunne læse – ”at end ikke en kirkemus kunne finde plads”. Orkestret spillede for et særdeles lydhørt og interesseret publikum afveks­lende med orgelmusik af kirkens organist, som efterfølgende kompo­nerede et nyt musikstykke til glasorkestret.

Senere på året kunne man opleve Glasorkestret to gange i København, den ene i Royal Scandinavia’s glasbutik på Strøget i forbindelse med den københavnske ”kulturnat”.

URANIA’s Big Band havde taget ved lære af Underholdningsorkestret, – havde lagt musikstilen lidt om fra decideret big-band-musik til lidt mere swingprægede arrangementer og mente nu, at de også burde skifte navn. Det gjorde de så, – til ”URANIA’s Swing Group”. Blandt deres arrangementer i dette år var en vellykket koncert i Stege, hvor publikum fik swing-jazz for alle pengene.

Det er tidligere omtalt, at URANlA med mellemrum har haft spændende professionelle musikere som gæstedirigenter ved nogle prøveaftener.

I år 2000 var det lykkedes at overtale Henrik Krogsgaard til at komme tilstede og give Underholdningsorkestret en ”musikalsk indsprøjtning”. Det blev en både meget fornøjelig og meget lærerig prøve, hvor han bl.a. bibragte os amatørmusikere en lidt klarere opfattelse af, hvad det er for nogle ting, der giver et orkester ”klasse”. Som et af for­eningens medlemmer senere skrev i medlemsbladet: ”Vi følte os helt høje bagefter”.

Efter 2-års-planen skulle URANlA dette år have været til Sverige, men de to orkestre enedes om at udsætte dette til år 2001, således at svenskerne kunne komme til Fensmark i 2003, hvor det vil være 50 år siden, orkestrene mødtes for første gang.

Men så fik man i stedet mulighed for samkvem med det københavnske venskabsorkester, som sammen med URANlA gav koncert i Gisselfeld Slotspark pinsedags eftermiddag tilsmilet af vejrgudernes gunst.

Som det er beskrevet i indledningen til beretningen om URANlA, blev Holmegaard Glasværk grundlagt i 1825. Her – i år 2000 – kunne man således holde 175 års jubilæum, hvilket naturligvis blev markeret på forskellig vis, bl.a. med en stor medarbejderfest i Holmegaard-Hallen aftenen før selve stiftelsesdagen. Helt naturligt, må man vel sige, bidrog URANlA til aftenens omfattende program med både Underholdnings­orkestret og Glastrompeterne.

Da år 2000 nærmede sig, besluttede et ”År-2000-Udvalg” i Holmegaard Kommune blandt flere andre initiativer at iværksætte en ”Digterstafet”. Denne skulle forme sig på den måde, at hver enkelt forening m.m. i kommunen ville få tildelt en af årets 52 uger, hvor man så skulle digte 7 vers – et for hver ugedag – på melodien ”Jeg ved en lærkerede”, omhandlende den pågældende forenings aktiviteter. Tilsammen med 2 ugevers og nogle månedsvers forfattet af udvalget ville man så, når året var gået, have et samlet digt på 2000 verselinier om kulturlivet i Holmegaard Kommune.

Lad mig slutte denne del af beretning med at citere URANIA’s bidrag til ”År 2000 Digterstafetten”, forfattet af et af foreningens kvindelige medlemmer:
Vi er et stort orkester
med hundred’ år på bag’n.
Vi elsker vores hobby,
at spille det er sag’n.

Vort navn det er URANlA,
– hvorfor dog ingen ved.
Det tog de gamle gubber
sig med i graven ned.

Vi rødder har i Holme-
gaards gamle ”skøre” værk.
Med fælles loge: Svanen,
for enighed gør stærk.

Vi hylder traditioner,
dem alle, – men især
koncerten pinsemorgen
ved Fensmarks gadekær.

Til flere slags musik i
URANlA er der plads:
”Tyrolere” og ”Swing Group”,
– selv ”skør” musik på glas.

Vi øver os hver uge
med lyst og megen flid.
Er glade når publiken
gi’r klap for alt vort slid.

Vi bruger megen fritid
og spiller rundt omkring.
Vil man os gerne høre,
– så gi’ os blot et ring.

Ovenstående er forfattet af tidligere mangeårigt medlem i Urania, heraf mange år som foreningens formand,
Ove Dubøl.