Historie

URANIA’s historie
“Musikforeningen URANIA” blev stiftet den 29. februar 1884 på Holmegaard Glasværker i Fensmark ved Næstved. Musikforeningen har således i 2011 bestået i mere end 127 år.

Ved at klikke på ovenstående links, kan du læse om foreningens mangeårige historie, forfattet af tidligere mangeårigt medlem i Urania, heraf mange år som foreningens formand, Ove Dubøl.

Foreningen i dag:
Foruden det rent musikalske, som naturligvis er det primære i URANIA, har foreningen altid lagt stor vægt på det sociale samvær blandt medlemmerne. Dette indebærer bl.a., at også medlemmernes ægtefæller, samlevere og børn deltager hyppigt i aktiviteterne, herunder også i orkestrenes rejser i ind- og udland.
Med den seneste tilgang af nye, heraf mange dygtige unge medlemmer, består Byorkestret i dag af ca. 65 musikere og URANIA’s samlede medlemstal er tæt ved 80 aktive amatørmusikere. Ikke alene vel nok Danmarks ældste, men nu sikkert også landets største amatørmusikforening.
I sin nuværende struktur er Musikforeningen URANIA organiseret med en formand og en bestyrelse for den samlede forening og herunder orkester­ledere (organisatorer) og dirigenter for hver af de 5 grupper:
Næstved Byorkester.
URANIA’s Glasorkester.
Fanfaregruppen (de lange glastrompeter).
URANIA Tyrolerne.
URANIA’s Big Band.

Musikforeningen Urania’s historie

2001 – 2005

Som det tidligere er nævnt i beretningen om Musikforeningen URANIA’s er foreningens aktiviteter gennem årene blevet så mangfoldige, at alt ikke kan medtages her. Det følgende indeholder derfor kun de koncerter, arrangementer og øvrige hændelser, som i årene 2001 – 2005 skønnes at være de mest markante.

Det er naturligt, at Underholdningsorkestret – nu Næstved Byorkester ­som foreningens suverænt største gruppe med i dag over 70 medlemmer får den meste omtale. Men også de øvrige grupper – Glasorkestret, Tyroler­orkestret og Swing Groupen – har naturligvis hvert år en række arrangementer, som blot ikke alle kan omtales udførligt.

2001

Årets første – og man kan vel tilføje også årets største – begivenhed var nytårskoncerten i Næstved-Hallerne i januar. Selvom den første nytårskoncert året før havde givet underskud og kun tiltrukket et begrænset antal tilhørere, var man enige om, at dette var noget, som burde gentages.

Mens koncerten året før fandt sted en fredag aften, havde man i 2001 valgt at henlægge den til en søndag eftermiddag. Om det var dette eller om det var den gode omtale fra året før, der gjorde det, kan ikke siges. Men tilhørerantallet var i hvert fald steget en del. Hvor det i år 2000 var Keld og Hilda Heick, der var det professionelle indslag, havde man iår engageret Tonny Landy og Tove Hyldgaard. Desuden medvirkede bl.a. et sækkepibeorkester, som iklædt flotte uniformer spillede både alene og sammen med Underholdningsorkestret.

Med et godt varieret og publikumsvenligt program blev koncerten en succes, så meget at man nu var overbevist om, at her var startet en tradition, som burde videreføres. For det første vil man jo altid gerne kunne give publikum en god oplevelse og for det andet er et så stort arrangement et godt mål for orkestret at arbejde hen imod og dermed med til at gøre musikerne stadig dygtigere.

På generalforsamlingen i februar kunne man konstatere, at foreningens forskellige musikgrupper tilsammen havde afholdt 28 koncerter i det forløbne år. For mit eget vedkommende blev denne generalforsamling en milepæl, idet jeg havde besluttet – og i god tid i forvejen meddelt den øvrige bestyrelse – at jeg ville stoppe mit virke i foreningen efter at jeg et par måneder forinden havde nået folkepensionsalderen. Det var blevet til 21 dejlige år i URANIA med en perlerække af gode og spændende oplevelser, men nu følte jeg, at tiden var inde til andre gøremål. Dette indebærer så, at hvor jeg hidtil har kunnet basere historieskrivningen på egne oplevelser, vil den kommende nedskrivning alene være baseret på, hvad andre har nedfældet og/eller har kunnet fortælle mig.

Som min efterfølger på formandsposten valgtes faglærer Erling Andersen, der allerede tidligere havde bestridt denne post fra 1991 til 1997.

I begyndelsen af maj var det igen tid til at aflægge det traditionelle besøg hos Hovmantorp Musikkår i Sverige. En lørdag eftermiddag afholdtes en meget vellykket og velbesøgt koncert i Folkets Hus i Hovmantorp af et orkester bestående af 25 svenske og 35 danske musikere, på skift dirigeret af henholdsvis Hovmantorps og URANIA’s dirigenter. Traditionen tro samledes alle derefter om aftenen til fællesspisning og kammeratligt samvær med sang, dans og musikalsk underholdning.

Midt på sommeren fik man en lørdag besøg af Slagelse Garden, som først fik en rundvisning på Glasværket og efter frokosten afholdt fælleskoncert med URANIA på plænen ved Glasværket. At dette besøg var kommet i stand skyldtes, at de to orkestre på dette tidspunkt havde samme dirigent, nemlig Torben Kaarslev, som i øvrigt havde fødselsdag på selve besøgs­dagen og følgelig blev hyldet på behørig vis.

Gennem sommermånederne havde Swing Groupen sammen med Holmegaard-Koret brugt tid og kræfter på at indstudere et vanskeligt fællesnummer – Duke Ellingtons ”Sacred Concert”. Dette værk blev nu med stor succes opført to gange sidst på året i henholdsvis Holmegaard-Hallen og Jystrup Præstegård under ledelse af Jens Due fra Holmegaard Musikskole.

Udover det ovennævnte blev der i årets løb afholdt koncerter på Glas­værket, på Haslev Seminarium, i Gavnø Slotspark, ved Holme-Olstrup gadekær, på Grønnegades kaserne, på Marjatta-hjemmet, i Lyngby, i Niløse kirke, i Næstved Storcenter, på Brøderup Ungdomsskole og flere andre steder.

2002

På den ordinære generalforsamling kunne man dette år udnævne endnu et æresmedlem af foreningen: Erik Gunborg, som havde rundet 40 års medlemskab og bl.a. i en årrække fungeret som orkesterleder for Swing Groupen.

Senere på året måtte der afholdes en ekstraordinær generalforsamling på grund af ændrede kontingentregler.

Ellers må der i 2002 fremhæves 3 større begivenheder.

For det første den årlige nytårskoncert i januar. Rygterne om de 2 tidligere koncerter havde tilsyneladende bredt sig, for nu kunne man næsten fylde Næstved-Hallen. Endnu et flot og festligt program løb af stabelen med URANIA’s Underholdningsorkester som det bærende fundament og derudover sangeren Jesper Lundgaard, URANIA’s egen sangerinde Pernille Wolder, solotrompetist Dennis Andersen fra Lyngby-Tårbæk Brass Band samt ”Det hvide Kor” bestående af 60 sangere fra Næstved, Slagelse og Vordingborg.

Om afslutningen på koncerten skrev ”Ugebladet” efterfølgende: ”Sluttelig forenede solister, kor, orkester og publikum sig i en fejende flot finale – ”Pomp and Circumstance”. Man følte sig næsten hensat til TV’s udsend­elser fra promenadekoncerterne i Albert Hall i London, da balloner dalede ned fra loftet og publikum svingede med de udleverede flag og fyrværkeri eksploderede i en regn af gnister over scenen”.

En anden af årets store begivenheder var Underholdningsorkestrets tur til Fredensborg på en meget varm sommerdag i august. Anledningen var Fredensborg­Humlebæk Byorkesters 20 års fødselsdag. Ni inviterede orkestre og musikkorps deltog med musik dagen igennem på byens torv, gennem gaderne og på fest­pladsen overfor Fredensborg Slot. URANIA afholdt om formiddagen ½ times koncert på torvet og om eftermiddagen 3 kvarter på festpladsen. Efter den sidste koncert blev orkestermedlemmerne og deres medbragte ægtefæller in­viteret på en flot rundvisning med guide gennem Fredensborg Slotspark og Orangeri.

Arets tredje store begivenhed omhandlede URANIA’s Tyrolerorkester. Opstået i 1977 kunne orkestret iår fejre 25 års jubilæum, hvilket jo måtte markeres. Mange forskellige forslag var fremkommet og kasseret igen, indtil man sluttelig enedes om, atdet skulle være en tur for orkestermedlemmerne med ægtefæller til Tyskland ug Østrig. Det blev for deltagerne en uforglemmelig tur, som – kort fortalt – indeholdt et besøg på ”Melton Musikinstrument­fabrik” i byen Geretsried ved Garmisch-Partenkirchen, indkvartering med 2 overnatninger i byen Puch nær Salzburg, tur til saltminerne i Hallein samt til Salzburg, hvor der var et specielt musikalsk arrangement med deltagelse af 16-17 orkestre. Den sidste aften kunne vores ”tyrolere” så selv stå for underholdningen på hotellet, hvor man boede. Turen blev finansieret ved hjælp af deltagernes egne bidrag plus tilskud fra Holmegaard Glasværk og URANIA’s bestyrelse.

2003

Dette blev et år med 2 større udenlandske besøg.

Men først – for fjerde år i træk – nytårskoncerten. Tid og sted som de foregående år.

Efterhånden var det gået op for flere og flere mennesker i Næstved og omegn, at URANIA havde et særdeles velspillende orkester, som var værd at lytte til og at foreningen kunne stable nogle nytårskoncerter på benene, som det var værd at overvære. Dette resulterede år for år i et stigende antal tilhørere, som nu kunne fylde hele Næstved-Hallen.

Underholdningsorkestret var vokset til over 50 deltagende amatørmusikere og orkestrets musikalske niveau blev stadigt højere. Og årets solister var ligeledes på et højt underholdningsmæssigt niveau. Sangeren Jesper Lundgaard medvirkede for andet år i træk og naturligvis igen Pernille Wolder. Derudover Pernille Kaarslev, datter af dirigenten Torben Kaarslev, med nogle meget flotte waldhorn-soli samt Næstved-Koret med nogle herlige sange. Efterhånden var der også så mange dygtige musikere i orkestret, at flere af disse kunne optræde med egne solonumre.

Pressen anmeldte bl.a. koncerten således: ”Forrygende flot nytårskoncert. Ny tårs koncerten i Næstved-Hallerne i søndags blev en stor succes og alle pladser udsolgt. Stemningen blandt publikum var fantastisk og de mange numre fik stort bifald. Sangerne Jesper Lundgaard og Pernille Walder leverede musical-ørehængere, medlemmer af Næstved-Koret løftede røsten både morsomt og magtfuldt, Pernille Kaarslev viste hvad man kan med et waldhorn og Annettes Danseinstitut optrådte. Et af de fine ekstra indslag i koncerten var ”Oh mein Papa”, som Pernille Wolder sang nok så smukt, mens URANlA-trompetisten Jacob Clausen spillede det hjerteskærende frem i den gamle tåreperser, klædt som sangens farmand, “den hvide klovn”.

Det første af årets udenlandske besøg fandt sted i pinsedagene og kom fra Sverige, nemlig de mangeårige musikalske venner fra Hovmantorp Musikkår. Mangeårige fordi det netop her i 2003 var 50 år siden man var mødtes første gang. Derfor måtte der gøres noget ekstra ud af besøget, der forløb som følger: Modtagelse på Holmegaard Rådhus med velkomst af borgmesteren og påfølgende traktement i kantinen. Fællesorkesterprøve. Koncert af begge orkestre ved Glaskroen, ved gadekæret i Fensmark og i Gisselfeld Slotspark og sluttelig stor jubilæumsmiddag og -fest i Birkebjergeentrets festsal i Næstved.

I aftenens løb underholdt bl.a. URANlA’s Swing Group og der var taler, diverse festlige indslag og overrækkelse af gaver. Gaven til URANIA fra svenskerne var en stor flagdug, som på elegant måde sammensmeltede det svenske og det danske flag som symbol på det mangeårige gode samarbejde.

De næste udenlandske gæster ankom til Sct. Hans, – og noget længere væk fra, nemlig U.S.A. Det var et særdeles velspillende amerikansk orkester ”Blue Lake 2003 International Community Band”, der som et led i en rundtur i Europa lagde vejen omkring Næstved. I Grønnegades kasernes Ny Ridehus bød Næstveds borgmester velkommen og man afholdt en for amerikanerne og URANIA’s Underholdningsorkester fælles åben orkesterprøve. Den følgende dag fik gæsterne en rundvisning på Holme­gaard Glasværk plus et besøg i Næstved Storcenter og om aftenen, Sct. Hans aften, fælleskoncert i Vejlø præstegårdshave.

Af andre særlige begivenheder dette år kan nævnes, at foreningens medlemsblad ”NODEBLADET” nu havde eksisteret i 10 år med 4 årlige udgivelser og at der efterhånden var ret mange gamle trofaste med­lemmer i foreningen. Således kunne man på årets generalforsamling uddele en nyindført 40-års-nål til ikke mindre end 5 medlemmer, som i henhold til vedtægterne derved også blev æresmedlemmer og kontingentfrie.

2004

Måske kan det virke lidt trivielt, at hvert år indledes med en omtale af nytårskoncerten. Men dels er det jo normalt årets første større begivenhed og dels har den udviklet sig til at blive de enkelte års suverænt største arrangement. Altså må den med endnu engang.

Den professionelle sanger var dette år Caspar Phillipson, som optrådte både med solosang og i duetter med Pernille Wolder. Pernille Kaarslev imponerede endnu engang mit sit eminente waldhorn-spil, både Næstved­Koret og Herlufsholm-Koret sang og Annettes Danseinstitut leverede danseindslag. Succesen var atter i hus.

En anden stor oplevelse i 2004 var en tur til Bornholm i juni måned for Underholdningsorkestrets medlemmer med ægtefæller. Foreningen havde stadig vokseværk og kunne nu registrere 86 medlemmer, hvoraf mere end 60 i Underholdningsorkestret, som i årets løb ydede en stor og engageret indsats med ugentlige prøveaftener, mange koncerter samt hjemmeøvelser m.m. Som påskyndelse for denne indsats og for at fremme det sociale aspekt havde bestyrelsen arrangeret en 4-dages tur til klippeøen med indkvartering i feriecentret ”Æblehaven” i Sandvig-Allinge. Dagene derovre gik dels med sightseeing rundt på øen og dels med 2 koncerter, en udendørs i Sandvig og en indendørs i Åkirkeby-Hallen.

Koncerten i Åkirkeby-Hallen indeholdt for orkestret et særligt element, nemlig at det var dirigenten Torben Kaarslevs sidste koncert med URANIA.

Efter 11 år som fast dirigent for Underholdningsorkestret havde Torben forud meddelt, at han nu ved sit fyldte 60. år havde til hensigt at gå på efterløn og trække sig lidt ud af sine mange musikalske aktiviteter. Ved aftenfesten derovre i Sandvig-Allinge kunne foreningen så takke Torben for en fremragende indsats gennem de mange år, hvor det var lykkedes ham at bringe orkestrets musikalske formåen betydeligt i vejret. Der blev overrakt gaver og i en sang skrevet til Torben i anledning af hans fratrædelse lød det bl.a.:

”Vi fik lært hvad et f og et p betød
og at slutte af på engang.
Ved din entusiasme og med din glød
fik orkestret en bedre klang”.

Men en ny dirigent stod allerede klar i kulissen. Bestyrelsen havde indgået aftale med Lars Jensen, som i et antal år havde været dirigent for Næstved-Koret. At Lars havde kapacitet til at efterfølge Torben Kaarslev herskede der ingen tvivl om, når man vidste, at han havde fået sin musikalske grunduddannelse i Tivoli-Garden, hvor han spillede klarinet og sluttede som musikkorpsets dirigent. Som voksen studerede Lars yderligere musik, spillede i flere forskellige orkestre såvel på amatør- som professionel basis, blev dirigent for et par orkestre samt for Tårnby-Koret og nu altså, efter at være flyttet til Næstved, for Næstved-Koret. I kraft af deres fælles dirigent kom dette så også til at betyde et tættere samarbejde mellem URANIA og Næstved-Koret.

Swing Groupen kunne igen i 2004 optræde med ”Sacred Concert”, denne gang i en ny udgave ved 3 koncerter og nu sammen med både Holmegaard-­Koret og Storebæltskoret fra Korsør.

I slutningen af året bekendtgjordes det, at udviklingsselskabet IBCO havde købt Holmegaard Glasværks jord og ejendomme med henblik på at etablere et ”oplevelsescenter” med arbejdende glasmagere, museum, salgsboder m.m. Alt dette skulle vise sig at få betydning for URANIA, idet glasværkskantinen, URANIA’s mangeårige øvelokale, forventedes at ville blive inddraget til det nye store projekt. Måske var dette held i uheld, for URANIA? – Herom nærmere under år 2005.

I anledning af den kommende sammenlægning af de 5 kommuner Næstved, Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard og Suså afholdtes der i december en ceremoni i Næstved Ny Ridehus, hvor borgmestre og kommunaldirektører fra de 5 kommuner satte deres underskrifter på det brev til indenrigs­ministeriet, som bekræftede, at man var enige om sammenlægningen pr. 1. januar 2007. Da man ønskede, at dette skulle fremstå som en glædelig begivenhed, havde man engageret både URANIA’s Underholdningsorkester og Fanfaregruppen til at festliggøre arrangementet.

Også foreningens øvrige grupper havde et travlt år 2004. Tyrolerne optrådte bl.a. på Gavnø, i Køge og i Fakse Ladeplads og Swing Groupen i Næstved, Fensmark, Fakse og på Menstrup Kro.

2005

Nu må jeg jo endelig ikke glemme nytårskoncerten!

Solister igen Caspar Phillipson, Pernille Wolder, Næstved-Koret, Herlufsholm-Koret og Annettes Danseinstitut, suppleret med den utroligt dygtige og meget underholdende fløjtenist Claus Ettrup Larsen fra Aalborg Symfoniorkester. Og så bør det absolut tilføjes, at orkestrets nye dirigent Lars Jensen klarede sin nytårskoncertdebut med bravour. Disse nytårskoncerter havde nu opnået en sådan popularitet, at alle billetter var udsolgt flere måneder i forvejen.

Jeg skal i øvrigt her i 2005 ikke bruge pladsen på at omtale årets andre forskellige koncerter og arrangementer, men vil hellere koncentrere mig om langt vigtigere ting, som fandt sted i årets løb.

De i 2004 omtalte ombygninger på Glasværket havde selvfølgelig sat tanker i gang hos URANIA’s bestyrelse. Heldigvis var det en forudseende og handle­kraftig bestyrelse, som tidligt erkendte, at det efter al sandsynlighed ville blive nødvendigt at se sig om efter et nyt øvelokale. Og her kommer så det tidligere omtalte ”held i uheld” ind i billedet.

Gardehusarregimentet havde for længst henlagt deres residens fra Næstved til Slagelse og Gardehusarkasernens bygninger stod tomme. Bystyret i Næstved var dog allerede langt fremme med planer om bygningernes fremtidige anvendelse og nogle af planerne var allerede iværksat. Gennem en løbende dialog mellem URANIA’s bestyrelse, herunder ikke mindst en særdeles initiativrig næstformand, og Næstved Kommune faldt der så pludselig en appelsin i URANIA’s turban. Kommunen kunne stille et par gode og til formålet fortrinligt egnede lokaler på kaserneområdet til URANIA’s rådighed. Lokaler, hvor URANIA sammen med Næstved-Koret kunne være helt dem selv og have alt grej til øveaftener m.v. stående i modsætning til glasværkskantinen, hvor man forud for hver prøve måtte flytte borde og stole væk, stille alt sit grej op og flytte det hele tilbage igen, inden man gik hjem.

Disse lokaler har URANIA og Næstved-Koret nu fået indrettet til formålet.

Og ikke nok med det. URANlA foreslog Næstved Kommune, at den kunne få sit eget store byorkester. Hvorledes dette? Jo, ganske enkelt ved at give URANlA’s Underholdningsorkester status som Næstved Byorkester, som så kunne være et godt aktiv for den kommende storkommune!

Nu kendte Næstveds borgmester og byens øvrige kommunalpolitikere jo URANlA fra de flotte nytårskoncerter og fra flere andre optrædener inden for kommunen. Og det, man hidtil havde hørt og set, var tilsyneladende faldet i så god jord, at udnævnelsen til byorkester meget hurtigt blev besluttet og bekræftet af Næstved Byråd.

Den 10. maj 2005 var URANIA’s Underholdningsorkester med til at indvie den nyistandsatte byrådssal på Næstved rådhus. Her blev orkestrets nye status som Næstved Byorkester offentliggjort af borgmester Henning Jensen. Indvielsen blev direkte transmitteret til byens borgere via Internettet via kommunens nye Internet “TV-kanal”.

Kulturformanden udtalte bl.a. til pressen: ”Glastrompeterne kan blive en fuldgod erstatning for husarerne, som vi jo mistede for nogle år siden”.

Gennem URANIA’s nu mere end 120-årige tilværelse har der været år og begivenheder, som har haft en helt særlig betydning for foreningens virke og fremtid.

Først og fremmest naturligvis stiftelsen i 1884.

Derefter:

1941 med beslutningen om, at man nu også kunne optage medlemmer, som ikke var ansat på Glasværket.

1950 med fremkomsten af de første glastrompeter.

1961 hvor man indførte træblæsere og derved omdannede hornorkestret til et harmoniorkester.

1975 med dannelsen af det enestående Glasorkester. 1977 med Tyrolerorkestrets opståen.

1984 hvor Big Bandet så dagens lys (senere omdøbtes det til Swing Group og i 2011 tilbage til Big Band)

På linie med disse markante begivenheder kan man vist roligt sige, at med udflytningen fra Glasværket og Fensmark, hvor URANIA jo var “født” og havde sin opvækst gennem 120 år, til de nye lokaler i Næstved, samt med udnævnelsen af Underholdningsorkestret til Næstved Byorkester, kan nu også året 2005 med god ret betragtes som værende et af de meget betydningsfulde år.

I 2006 når vi så frem til nytårskoncert nr.7, – – – men det må vente.

1996 – 2000

I slutningen af 1996 udgav URANIA en lille bog på godt 60 sider med titlen ”Blæsermusik gennem mere end et århundrede”.

Bogen, som er forfattet af Ove Dubøl og forsynet med mange illustrationer, er en beretning om den gamle musikforening fra dens tilblivelse i 1884 og frem til 1995.

Om det historiske skrift skrev Næstved Tidende bl.a.:

”Skriftet er forfattet af Ove Dubøl, der er medlem af URANIA’s bestyrelse. Han har brugt foreningens righoldige og velbevarede arkiver som materiale, og det er der kommet en særdeles læseværdig og spændende historie ud af.

Det er et fornemt bidrag til den specielle kulturhistorie, som var kendetegnende for livet omkring glasværket, særlig i forrige og et godt stykke ind i dette århundrede”.

1996

Det koster penge at drive en amatørmusikforening. Mange dyre musik­instrumenter skal anskaffes og vedligeholdes og der skal skaffes mid­ler til noder og nodestativer og beklædning og man skal betale in­struktører og meget andet. De senere år var foreningens medlemsantal vokset betydeligt, hvilket kunne mærkes på økonomien. På årets gene­ralforsamling i januar måtte man derfor skride til at hæve medlems­kontingentet med ikke mindre end 50%, fra 40,- til 60,- kr. pr. måned.

Men så var man også beredt til at tage fat på en lang række spændende opgaver.

Året startede med} at foreningens Big Band spillede i BIO, Næstved,

i forbindelse med filmbranchens 100 års jubilæum og i marts måned tog URANIA til Sverige for at medvirke ved dets venskabsorkester – ”Hovmantorp Musikkår”s – 90 års fødselsdagsfest.

Hjemvendt herfra fandt den årlige forårskoncert sted i Holmegaard­Hallen, denne gang med et helt nyt indslag. Harmoniorkestret havde nogle gange spillet ved Fensmark Gymnastikforenings årlige gymnastik­opvisning og her fået den id~, at måske kunne orkester og gymnaster optræde sammen. Det skete så ved forårskoncerten, hvor et hold gym­nastikpiger udførte rytmiske øvelser til tonerne af brasilianske rytmer fra URANIA’s Harmoniorkester.

Dette var vel nok kimen til, at man i de kommende år begyndte at ændre ”stil” til ikke blot at være et orkester, der kunne levere noget musik, men også præstere store, underholdende ”shows”. I øvrigt sluttede årets forårskoncert med, at URANIA’s Big Band spillede op til dans.

Midt på sommeren tog man så hul på et andet nyt tiltag. På opfordring fra Holmegaard Kommunes Kulturudvalg gav Harmoniorkestret en times koncert ved bredden af det nyligt indviede gadekær i Holme-Olstrup. Ifølge kulturudvalget måtte dette gerne blive en årligt tilbage­vendende tradition i lighed med koncerterne pinsemorgen ved Fensmark gadekær.

Der skete naturligvis meget andet forår og sommeren igennem, men årets helt store oplevelse fandt sted i september, – en rejse til Tjekkiet og Slovakiet. Kort før afrejsen kunne man læse følgende i pressen:

”Turen i september bliver for Harmoniorkestret en rejse tilbage til rødderne, idet det var glasmagere fra netop dette område i Europa, som for mere end hundrede år siden stiftede Musikfor­eningen URANIA. I slutningen af september drager orkestret med 40 musikere og gymnastikholdet med 22 piger til Tjekkiet og Slovakiet. Ideen til samarbejdet blev født for et år siden. Nu ligger der et fuldt færdigt program med fem kvarters opvisning uden pauser. Opvisningen er et skift mellem musik og gymnastik, – men hvert andet nummer er fælles”.

Det var tæt ved 100 personer, der en søndag morgen startede fra glas­værket i 2 store busser, den ene med en fyldt bagageanhænger, for hen på aftenen at nå til Prag, hvor man overnattede på hotel. Næste dag gik det østpå til den lille by Trencinianska Teplice i Slovakiet, hvor de næste 5 dage skulle tilbringes. Det blev nogle dejlige dage på et fint hotel i meget naturskønne omgivelser og med en passende blanding af arbejde og afslapning. Arbejdet bestod i orkesterprøver op til den store koncert og opvisning, som en aften fandt sted i en meget flot og totalt udsolgt koncertsal.

At vi klarede det tilfredsstillende blev bekræftet af en lokal pro­fessionel musiker, som efter koncerten udtalte, at ”det kunne da vist ikke være rigtigt, at det kun var amatører”.

Det blev til yderligere en koncert og opvisning på en skole, men ind imellem også sightseeing, herunder en tur til Bratislava, samt hygge­ligt socialt samvær og på tilbageturen igen ophold i Prag med tid til at få et indtryk af den meget smukke by.

Det var kun Harmoniorkestret, der deltog i ovennævnte tur, men så foretog foreningens øvrige orkestre sig andre ting i årets løb. Big Band’et deltog bl.a. i et stort ”Big Band Træf” i Mønshallen i Stege, hvor 7 forskellige Big Bands i løbet af en søndag spillede både hver for sig og som et stort 100-mands band. Og Tyrolerorkestret kunne opleves både i Fensmark, Næstved, Haslev og Fakse Ladeplads. Først på året var Tyrolerne endvidere – sammen med Glasorkestret – i Gråsten i Sønderjylland for at medvirke i den derværende byfest.

Året sluttede helt naturligt med noget af det, som er blevet blandt de mange traditioner i URANIA: Julekoncert i Fensmark Kirke og musik forskellige steder af foreningens lille Nisseorkester.

1997

Pr. 1. januar indmeldte URANIA sig i Dansk Amatør Orkesterforening. D.A.O. er en ”paraplyorganisation”, som har til formål at yde bistand) rådgivning og vejledning til sine medlemmer, amatørorkestrene i Danmark, såsom koordinering af KODA-afgifter, juridisk og organisatorisk bistand, afholdelse af kurser samt udgivelse af et medlemsblad med nyt fra og omamatørmusikforeningerne.

På den ordinære generalforsamling i januar blev der efter afstemning valgt ny formand, – fhv. personalechef Ove Dubøl, som havde været medlem af foreningen siden 1980 og i en længere årrække siddet i bestyrelsen.

Igen i 1997 var det lykkedes at få lov til at spille på ”Plænen” i TIVOLI, – endda 2 gange. Første gang i juni måned med Glasorkestret og Harmoniorkestret, som nu havde taget et skridt videre hen imod det underholdningsmæssige, idet man optrådte med såvel 5 syngepiger som et hold show-dansepiger fra Birgit’s Danse- og Jazzinstitut i Næstved. Heldigvis sidder man på ”Plænen” under tag, men dirigenten blev våd på ryggen, da det regnede kraftigt under hele forestillingen. Anden gang var i august, hvor det var Tyrolernes tur til, heldigvis under betydeligt bedre vejrforhold, at musicere, save og hugge i træ­stammer og spille på ambolt m.v.

At der nu kunne opleves dansere sammen med Harmoniorkestret var en naturlig fortsættelse af det tidligere gymnastsamarbejde. Danse- og syngepigerne havde i øvrigt allerede debuteret sammen med URANIA ved forårskoncerten i april måned.

Som det har været nævnt mange gange i beretningen, har URANIA siden 1953 haft et svensk venskabsorkester. 1997 blev året, hvor man nu også fik et dansk. I august måned besøgte ”Københavns Ungdomsharmoniorkester” Holmegaard Glasværk og da de var kommet undervejrs med, at der her også fandtes et orkester, ville de naturligvis gerne i kontakt med det. Der blev derfor arrangeret koncert for begge orkestre først på glasværket og om eftermiddagen ved Fensmark gadekær. Efter deres eget udsagn var det, at komme ”ud på landet” og sidde og spille i solen ved et rigtigt gadekær, en stor oplevelse for københavnerne, som ikke blev mindre af et meget hyggeligt samvær om aftenen. I de kommende år skulle det vise sig, at de to orkestre efterhånden fik megen glæde af hinanden på for­skellige områder.

En anden stor opmuntring fik foreningen også dette år. I lang tid havde man savnet et par pauker i slagtøjsgruppen. Sådanne er imidlertid dyre og kunne derfor ikke anskaffes ved egen hjælp, hvorfor man to år i træk havde ansøgt Statens Musikråd om en bevilling, – desværre uden held.

Men nu – det tredje år – lykkedes det og et længe næret ønske var hermed gået i opfyldelse.

Og så fik man yderligere midt på året byttet en ældre tuba væk mod i stedet at få en såkaldt ”Sousafon”, som er en tuba, der går rundt om livet med et meget stort fremadrettet klangstykke. Ikke mindre end 17 kg vejede ”monstret”. Den kunne så bruges, når f.eks. Harmoniorkestret skulle opføre nogle af de ”udstyrsstykker”, som man var begyndt på.

1998

Dette var året, hvor URANlA igen fik besøg af det svenske orkester, – i pinsedagene, hvor det pinsemorgen spillede sammen med URANIA ved Fensmark gadekær og om eftermiddagen selv holdt koncert ved ”Villa Gallina” i Hesede-skoven.

Midt på sommeren faldt det i URANlA’s lod at forestå den musikalske indvielse af et fornemt nyt udendørs amfiteater ved Holsted Sogne­gård i Næstved med en times koncert.

Årets altoverskyggende begivenhed fandt dog sted i august, hvor Harmoniorkestret og Tyrolerorkestret i en forlænget weekend tog til Samsø og indtog hele Ballen Vandrehjem samt en del værelser på badehotellet. Her underholdt Tyrolerorkestret ved Ballen Badehotel lørdag eftermiddag og lørdag aften afholdt Harmoniorkestret stor koncert i Samsø-Hallen med sangere og dansere og shownumre. Før hjemrejsen om søndagen gav Tyrolerne igen lidt musik, dels ved Kolby Kås havn og dels på færgen, mens den forlod øen.

På sejlturen til Samsø præsterede URANlA i øvrigt noget, som vist ellers kun en velkendt politiker tidligere har formået, – nemlig at få færgen til at vende om! Alle orkestermedlemmerne var kørende i egne biler, men grundet visse forhindringer nåede en enkelt bil med 2 musikere først frem til Kalundborg havn lige netop, da færgen havde lagt fra kaj og var på vej ud af havnen. Vi måtte med store ord og armbevægelser og vistnok en smule overdrivelse forklare kaptajnen, at det altså var orkestrets to vigtigste solister, som sad dernede i bilen. Så bakkede færgen tilbage og hentede dem!

Jeg har mange gange i denne mere end 100-årige beretning tyet til at referere pressen. Derved har jeg sparet en del skrivearbejde, men det har unægtelig også fritaget mig for selv at skulle uddele alle de verbale roser, som pressen ofte har tildelt URANlA. Således f.eks. fra den lokale Samsø-avis efter koncerten i Samsø-Hallen:

”URANIA’s Harmoniorkester, formentlig Danmarks ældste amatør­orkester, gav lørdag aften koncert i Samsø-Hallen.

Orkestret er på 50 medlemmer, alle med blæse- eller slaginstrumenter, og de gav samsingerne en musikoplevelse, der kun sjældent er et provinspublikum forundt.

Programmet bestod hovedsageligt af musical- og filmmusik, men også operettetoner, klassisk musik og festlig og stemningsfuld dansk musik fandt plads i det vidtspændende repertoire.

Med sig havde musikerne sangsolisterne Pernille Wolder og Steen Engslev Filborne, og de gav numre fra bl.a. musicalerne ”Jesus Christ Super Star” og ”Chess”. Dirigent var Torben Kaarslev.

Medlemmer af et danse- og jazzinstitut ledsagede enkelte af numrene med forrygende indslag og gav koncerten et ekstra festligt præg”.

Jeg tror, det var her, samt efter de seneste forårs koncerter og den tidligere nævnte Slovakiet-tur, at tanken opstod om at omdøbe Harmoni­orkestret til ”URANIA’s Underholdningsorkester”, – en titel, som vi syntes bedre dækkede det, som det efterhånden var ved at blive til.

Senere på året skulle Harmoniorkestret, som det altså stadig hed, bestå en anden slags prøve. Vi blev af vort københavnske venskabs­orkester inviteret til at deltage i et regional-musikstævne i Herlev, hvor 3 orkestre skulle spille og hvor deres musikalske formåen skulle vurderes og bedømmes af 2 professionelle musikere. Sådan noget havde vi ikke prøvet før, så vi var lidt spændte, men heldigvis var bedømmerne så venlige at give os pæne vurderinger. Naturligvis var der også visse kritiske bemærkninger om ting, der burde rettes eller forbedres, men det var jo også det, vi var kommet for at høre om og lære af.

Ved årets ”kartoffelfest”, som stadig afholdes hvert efterår, havde en lille gruppe medlemmer ”rottet sig sammen” og opførte en meget festlig og morsom revy mellem spisningen og dansen.

En fest mere fik vi inden årets udgang, idet Københavns Ungdomsharmoniorkester inviterede os til juletræs fest på Ellebjergskolen i Kø­benhavn. Ligesom URANIA’s Harmoniorkester var på vej til at skifte navn, havde københavnerne nu også gjort det. Måske var de ved at blive for gamle(?), for nu hed det kun ”Københavns Harmoniorkester”.

Lige inden Samsø-turen var URANIA i øvrigt blevet rigtig godt kørende. Efter at vi havde erhvervet de nye pauker plus ”Sousafon”en plus et stort nyt lydanlæg plus diverse andre remedier, var det ved at blive et problem at få transporteret os rundt til alle de forskellige arran­gementer. Dette resulterede i, at foreningen måtte indkøbe en stor lukket trailer, som vi så kunne hægte bag på en bil og således selv køre rundt med alt vores grej.

Jeg fik vist under dette år ikke omtalt ret meget andet end Harmoni­orkestret. Men også foreningens øvrige orkestre havde travlt. Således havde Tyrolerorkestret i årets løb i alt 13 koncerter og Glasorkestret og Fanfaretrompeterne tilsammen 12 arrangementer.

1999

Det startede med nyt tøj, – og med et nyt navn.

For at tage det sidste først, så blev det besluttet, at der pr. 1.januar 1999 ikke mere eksisterede et Harmoniorkester i URANlA, men derimod et ”URANIA’s Underholdningsorkester”, som efterhånden var vokset til over 50 musikere. Herom udsendte URANIA følgende pressemeddelelse:

”Baggrunden for navneskiftet skal ses i lyset af, at orkestret gennem de senere år har slået mere og mere ind på, at nok er musik først og fremmest noget for øret, men der må meget gerne samtidig også være noget for øjet. Noget sådant startede for nogle år siden med, at et hold gymnastikpiger fra Fensmark ud­førte rytmisk gymnastik til orkestrets toner. Nogenlunde sam­tidig fik man tilknyttet en kvindelig sangsolist og senere også en mandlig ditto.

Siden har orkestret indledt et samarbejde med et hold ”show­dansepiger” fra Birgit’s Danse- og Jazzinstitut i Næstved. Når det så tilføjes, at man også kan opføre små musikalske shownumre krydret med causerier ind imellem numrene, ja så er det for musik foreningen en naturlig sag, at det over 50 mand store orkester fremover vil fremtræde som et underhold­ningsorkester”.

Og så til det med tøjet. Når orkestret nu rigtig skulle underholde, så måtte man også se pæne ud og de eksisterende uniformer – dueblå jakker og slips med hvide benklæder/nederdele – som havde tjent orkestret i 13 år, var blevet både umoderne og udslidte. Med mere end 50 musikere i orkestret kan man sikkert forestille sig, at der var delte meninger om, hvordan den nye beklædning skulle se ud. Efter lang tids debat og forkastelse af mange forslag og ideer lykkedes det dog til sidst. Til ”almindelige” koncerter: Mørkeblå vindjakker med aftagelige ærmer, hvide skjorter/bluser og sorte benklæder/nederdele. Til de lidt ”finere” koncerter: Mændene i smokings og kvinderne i festkjoler.

Første gang, orkestret kunne føre sig frem i den nye beklædning, var ved en koncert i Næstved Storcenter i april og derefter ved den årlige forårskoncert i Holmegaard-Hallen. Hvorledes forårskoncerten forløb – en koncert som jo mange år i træk er blevet afholdt i sam­arbejde med Holmegaard Musikskole – skal jeg igen afstå fra selv at beskrive, men endnu engang henholde mig til Næstved Tidende:

”Det er den bedste forårskoncert, vi har haft, siger musik­skoleleder Jens Due om koncerten i Holmegaard-Hallen i fre­dags.

De omkring 400 tilhørere er formodentlig tilbøjelige til at give ham ret. CHAPEAN Brass Band fra Holmegaard Musikskole og URANIA’s Underholdningsorkester havde sat alle sejl til.

CHAPEAN stod for første del af koncerten, mens Underholdnings­orkestret stod for anden del.

Der var ikke kun noget for øret, men så sandelig også for øjet. Koncerten var krydret med show, bl.a. can-can-piger i et forrygende ekstranummer.

Programmet blev smukt bundet sammen af præsten i Vejlø, Helle Poulsen, der var konferencier”.

I maj måned afholdt ”Kulturskolen Møllen” fire sammenhængende kultur­uger, hvor man i et stort telt afviklede diverse kulturelle arrange­menter, en uge i hver af kommunerne Næstved, Fladså, Suså og Holmegaard. Fire på hinanden følgende onsdag aftener kunne man i teltet lytte til URANIA’s underholdningsorkester.

Tyrolerorkestret deltog i et ”Tyroler-Træf” i Nykøbing Sjælland i anledning af det derværende tyrolerorkesters 25 år jubilæum. Otte tyrolerorkestre fra ligeså mange byer deltog i arrangementet og URANIA’s tyrolere fik her en bekræftelse på, at de fint kan begå sig i selskab med tilsvarende orkestre.

Glasorkestret var i en weekend midt på sommeren i Sverige for at medvirke ved et større arrangement kaldet ”Musik i Glasriket”.

Som navnet antyder, var det de mange glasværker, som alle ligger i et område omkring Vaxjo, der arrangerede. URANIA’s Glasorkester afholdt koncerter på tre af disse: Rosdala Glasbruk, Kosta Glasbruk og Skrufs Glasbruk. Det var på det tidspunkt højsommer i Sverige med strålende sol fra morgen til aften, – godt for de mange arran­gementer, men ret så varmt for glasmusikerne i deres sorte smokings.

For anden gang deltog Underholdningsorkestret i et regionalt musik­stævne. Denne gang på Sct. Annæ Gymnasium i København, hvor 9 for­skellige blæseorkestre medvirkede. Igen viste det sig, at URANIA sagtens tåler sammenligning med andre, tilsvarende orkestre. Man hentede endda en ekstra succes hjem ved i en pause at lade Glas­orkestret underholde til de mange deltagende amatørmusikeres udelte begejstring. Underholdningsorkestrets bidrag bestod af 5 musikstykker, som blev optaget og nu er bevaret på en CD-indspilning.

Også en anden indspilning så dagens lys i 1999. En ca. 13 minutters videofilm om Glasorkestret, hvor man både kan høre orkestret spille og få forklaret, hvorledes disse enestående instrumenter fremstilles og hvordan man spiller på dem.

2000

Som værende ”født” på Holmegaard Glasværk har URANIA altid haft en tæt og naturlig tilknytning til glasværket. Gennem de mange år har glasværksledelsen haft forståelse for, at URANIA har haft og har en vis PR-værdi for glasværket, ikke mindst i kraft af det særprægede og efterhånden vidt berejste Glasorkester. Dette har da fra glas­værkets side også udmøntet sig i megen goodwill og forskellige former for støtte og opbakning til musikforeningen., hidtil dog på en ret sporadisk og ”uformel” måde. I begyndelsen af år 2000 blev dette imidlertid lagt i mere faste rammer baseret på en skriftlig ”sponsoraftale”, ifølge hvilken glasværket nu figurerer som URANIA’s officielle hovedsponsor og med en beskrivelse af, hvad dette inde­bærer for henholdsvis glasværket og musikforeningen.

På den ordinære generalforsamling ændredes foreningens vedtægter således, at generalforsamlingen ud over at vælge formanden nu også skulle vælge kassereren, som hidtil var blevet udpeget af bestyrelsen, og således at formand og kasserer er på valg skiftevis hvert andet år.

Men ellers startede året med en rigtig ”knaldperle”. Lions Club Herlufsholm havde fået den ide, at man ville forsøge at leje Næstved­Hallen til en nytårskoncert og så lade URANIA udfylde rammerne, d.v.s. stå for det musikalske og underholdningsmæssige indhold i koncerten. Det var naturligvis en stor udfordring og en uhyre spændende opgave, som man straks sagde ja til. Efter næsten et års forberedelser løb koncerten af stablen en fredag aften i februar måned.

Næstveds borgmester overværede koncerten og gav i sin indlednings­tale udtryk for, at det ville være dejligt, om en sådan nytårskon­cert i Næstved-Hallen kunne blive til en tradition og dermed et fast indslag i Næstveds kulturliv. Koncertens indhold var naturligvis først og fremmest URANIA’s store Underholdningsorkester startende med en fanfare på glas trompeterne og i aftenens løb suppleret med både juh-huh-piger og dansepiger til et afvekslende og underholdende musikprogram, som også omfattede en lille afdeling med Glasorkestret. Som prikken over i’et – og som et ekstra træk­plaster – havde URANIA derudover engageret de professionelle sangere og entertainere Keld og Hilda Heick, som med udpluk fra deres store og velkendte repertoire i høj grad bidrog til at gøre aftenen festlig for de mange tilhørere.

Endnu engang må Næstved Tidende holde for med et referat fra koncerten:

”Keld og Hilda fik sat hallen i stemning. Iført matchende blå farver og badet i projektørlys gav de et potpourri af kendte sange, fyrede vittigheder af og fik folk til at lave musikgymnastik i takt.

URANIA’s Underholdningsorkester fungerede som velspillende og mægtig ankerkæde aftenen igennem. Med et væld af fine numre i mange stilarter. Lige fra country til dixieland. Med showdansere fra Birgit’s Danseinstitut som indskudt, pikant krydderi. Og URANIA’s Glasorkester som gennemsigtige toneblæsere i skålsangen med mere.

Som fejende afslutning var der can-can og fyrværkeri.

Desværre kunne arrangementet knapt løbe rundt økonomisk, men det af­holdt dog ikke URANIA og Lions Club fra straks efter koncerten at gå i gang med at forberede en tilsvarende i år 2001.

Også Glasorkestret fik en oplevelse lidt ud over det sædvanlige, da det i februar måned blev engageret til en koncert i Ruds Vedby Kirke. Med normalt plads til vel omkring 100 mennesker i kirken havde ca. 150 taget imod Menighedsrådets og Lokalrådets indbydelse til kon­certen med ”verdens skøreste orkester”, således – som man bagefter kunne læse – ”at end ikke en kirkemus kunne finde plads”. Orkestret spillede for et særdeles lydhørt og interesseret publikum afveks­lende med orgelmusik af kirkens organist, som efterfølgende kompo­nerede et nyt musikstykke til glasorkestret.

Senere på året kunne man opleve Glasorkestret to gange i København, den ene i Royal Scandinavia’s glasbutik på Strøget i forbindelse med den københavnske ”kulturnat”.

URANIA’s Big Band havde taget ved lære af Underholdningsorkestret, – havde lagt musikstilen lidt om fra decideret big-band-musik til lidt mere swingprægede arrangementer og mente nu, at de også burde skifte navn. Det gjorde de så, – til ”URANIA’s Swing Group”. Blandt deres arrangementer i dette år var en vellykket koncert i Stege, hvor publikum fik swing-jazz for alle pengene.

Det er tidligere omtalt, at URANlA med mellemrum har haft spændende professionelle musikere som gæstedirigenter ved nogle prøveaftener.

I år 2000 var det lykkedes at overtale Henrik Krogsgaard til at komme tilstede og give Underholdningsorkestret en ”musikalsk indsprøjtning”. Det blev en både meget fornøjelig og meget lærerig prøve, hvor han bl.a. bibragte os amatørmusikere en lidt klarere opfattelse af, hvad det er for nogle ting, der giver et orkester ”klasse”. Som et af for­eningens medlemmer senere skrev i medlemsbladet: ”Vi følte os helt høje bagefter”.

Efter 2-års-planen skulle URANlA dette år have været til Sverige, men de to orkestre enedes om at udsætte dette til år 2001, således at svenskerne kunne komme til Fensmark i 2003, hvor det vil være 50 år siden, orkestrene mødtes for første gang.

Men så fik man i stedet mulighed for samkvem med det københavnske venskabsorkester, som sammen med URANlA gav koncert i Gisselfeld Slotspark pinsedags eftermiddag tilsmilet af vejrgudernes gunst.

Som det er beskrevet i indledningen til beretningen om URANlA, blev Holmegaard Glasværk grundlagt i 1825. Her – i år 2000 – kunne man således holde 175 års jubilæum, hvilket naturligvis blev markeret på forskellig vis, bl.a. med en stor medarbejderfest i Holmegaard-Hallen aftenen før selve stiftelsesdagen. Helt naturligt, må man vel sige, bidrog URANlA til aftenens omfattende program med både Underholdnings­orkestret og Glastrompeterne.

Da år 2000 nærmede sig, besluttede et ”År-2000-Udvalg” i Holmegaard Kommune blandt flere andre initiativer at iværksætte en ”Digterstafet”. Denne skulle forme sig på den måde, at hver enkelt forening m.m. i kommunen ville få tildelt en af årets 52 uger, hvor man så skulle digte 7 vers – et for hver ugedag – på melodien ”Jeg ved en lærkerede”, omhandlende den pågældende forenings aktiviteter. Tilsammen med 2 ugevers og nogle månedsvers forfattet af udvalget ville man så, når året var gået, have et samlet digt på 2000 verselinier om kulturlivet i Holmegaard Kommune.

Lad mig slutte denne del af beretning med at citere URANIA’s bidrag til ”År 2000 Digterstafetten”, forfattet af et af foreningens kvindelige medlemmer:
Vi er et stort orkester
med hundred’ år på bag’n.
Vi elsker vores hobby,
at spille det er sag’n.

Vort navn det er URANlA,
– hvorfor dog ingen ved.
Det tog de gamle gubber
sig med i graven ned.

Vi rødder har i Holme-
gaards gamle ”skøre” værk.
Med fælles loge: Svanen,
for enighed gør stærk.

Vi hylder traditioner,
dem alle, – men især
koncerten pinsemorgen
ved Fensmarks gadekær.

Til flere slags musik i
URANlA er der plads:
”Tyrolere” og ”Swing Group”,
– selv ”skør” musik på glas.

Vi øver os hver uge
med lyst og megen flid.
Er glade når publiken
gi’r klap for alt vort slid.

Vi bruger megen fritid
og spiller rundt omkring.
Vil man os gerne høre,
– så gi’ os blot et ring.

Ovenstående er forfattet af tidligere mangeårigt medlem i Urania, heraf mange år som foreningens formand,
Ove Dubøl.

1884 – 1994

Tidl. udgivet bog om URANIA

“Musikforeningen URANIA” blev stiftet den 29. februar 1884 på Holmegaard Glasværker i Fensmark ved Næstved.

Stifterne var en lille kreds af bøhmiske glasmagere, som glasværket havde ansat som supplement til den lokale medarbejderstab. Udover deres højt ansete faglige kunnen, medbragte disse udenlandske glasmagere en musiktradition, som de på denne måde fik videreført til Danmark.
Ved stiftelsen bestod foreningen af 10 – 14 medlemmer, som dannede et lille orkester med blæseinstrumenter og trommer. Foreningens love indeholdt fra starten en paragraf som indebar, at det kun var glasværkets faglærte glasmagere, der kunne blive medlemmer af foreningen og spille i orkestret.

Gennem de første mange år optrådte det lille orkester flittigt ved mange årlige begivenheder på glasværket. Glasmager Theodor Lennartz, orkestrets første dirigent.

Det kunne være skovture for glasværksarbejderne med deres familier, fugleskydningsarrangementer, pinsefrokoster i det grønne eller ved glasværksmedarbejderes sølvbryllupper, begravelser m.v.
I løbet af foreningens første år skabtes forskellige traditioner, hvoraf nogle stadig holdes i hævd. Dette gælder bl.a. koncert pinsemorgen ved gadekæret i Fensmark og en årlig “kartoffelfest”, hvor man spiser bidesild og bagte kartofler, som oprindeligt blev bagt i glasværkets store ovne.

På et tidspunkt mange år efter starten – i 1920’erne – kom man i en situation, hvor man blandt de faglærte glasmagere ikke mere kunne rekruttere et tilstrækkeligt antal medlemmer til at opretholde et spilledygtigt orkester. Det blev derfor nødvendigt at ændre foreningenslovene således, at også øvrige glasværksansatte – ufaglærte og funktionærer – kunne blive medlemmer og optages i orkestret.

Således kunne man nu fortsætte musikken i en årrække, men dog stadig med et beskedent orkester på 10 – 15 musikere. Først i 1940/41 skete der noget, som skulle vise sig at få afgørende betydning for foreningens fremtid. Endnu engang ændrede man nemlig lovene, nu således at alle kunne blive medlemmer, uanset om man var ansat på glasværket eller ej, blot man kunne spille på et af de instrumenter, som anvendtes i orkestret. Dette foranledigede en begyndende stigning i medlemsantallet, som efterhånden tog fart og 50 år senere var nået op på mere end 70 aktive amatørmusikere, kommende fra store dele af Sydsjælland og omegn.

Det ældste kendte billede af URANIA. De to med klarinetter i forreste række er Carl Rehermann (mangeårig leder af orkestret) og Theodor Lennartz (dirigent).I løbet af de ca. 120 år, som foreningen har eksisteret, er der naturligvis sket mangt og meget, som man kan læse om i ovennævnte historiebog. De vigtigste begivenheder – de, som har betydet mest for de rammer, som foreningen arbejder under i dag – er her nævnt i kronologisk rækkefølge:

1950:
Dygtige glasmagere formår at fremstille 2 lange fanfaretrompeter af glas. Sådanne instrumenter eksisterer stadig og anvendes flittigt til fanfarer ved f.eks. receptioner, optakt til taler, indledning ved koncerter og i mange andre situationer.

1953:
Orkestret foretager sin første udenlandsrejse. Turen gik til Sverige, hvor man fik kontakt med et tilsvarende svensk orkester, som blev et venskabsorkester. De to orkestre har nu gennem mere end 50 år besøgt hinanden hvert andet år, skiftevis i Sverige og Danmark.

1961:
Siden starten havde orkestret udelukkende været et messingblæseorkester, men udvides nu til et såkaldt “harmoniorkester”, d.v.s. at man tilføjede træblæsere, bestående af fløjter, klarinetter og saxofoner.

1970:Det nydannede glasorkester ved præsentationen.
Ligeledes siden starten havde orkestret kun haft mandlige medlemmer. Nu begyndte pigerne imidlertid at vinde indpas med det resultat, at der i orkestret i dag sidder et stort antal kvindelige musikere.

1972:
For første gang viser URANIA sig uden for Skandinavien, idet glastrompeterne optræder ved åbningen af en udstilling i London. Senere skulle URANIA blive vidt berejst, idet foreningens forskellige orkestre har optrådt mangfoldige steder i Danmark og i en lang række europæiske lande – glastrompeterne har endda været så langt væk som Japan og Australien.

1975:
Efter at man gennem 25 år havde haft megen glæde af de lange fanfaretrompeter, lykkedes det nu de dygtige glasmagere på Holmegaard Glasværk at fremstille instrumenter af glas til et helt lille orkester. Dette “verdens skøreste orkester” blev præsenteret ved glasværkets 150 års jubilæum, hvor 12 – 15 URANIA-medlemmer trakterede trompeter, basuner, tuba og trommer af glas. Som det helt enestående fænomen, dette glasorkester er, har der gennem årene været bud efter det utallige gange i såvel ind- som udland.

1977:
Udover det eksisterende harmoniorkester og glasorkester får URANIA et nyt skud på stammen, idet et antal medlemmer danner et “Tyroler-orkester” med ca. 15 musikere. I flotte tyrolerdragter spiller man her den slags festlige musik, som er kendt og elsket af mange mennesker. Som det er tilfældet i de originale østrigske tyrolerorkestre, har URANIA-tyrolerne foruden et stort musikrepertoire lært sig at save og hugge i træstammer, spille på ambolt og bidrage med flere andre underholdningsindslag.

1984:Orkestret i 1943.
Endnu et orkester ser dagens lys inden for foreningens rammer. Denne gang et “Big Band”, ligeledes med omkring 15 musikere. Således kan man nu også levere swing-musik til lejligheder, hvor dette er relevant. I dag optræder dette orkester under navnet “URANIA’s Swing Group”.

Året 1984 var i øvrigt URANIA’s 100 års jubilæum, som fejredes på behørig vis og prægedes af en række større begivenheder.

Ovenstående er forfattet af tidligere mangeårigt medlem i Urania, heraf mange år som foreningens formand,
Ove Dubøl.