De første 100 år

Musikforeningen Urania’s historie

1884 – 1994

Tidl. udgivet bog om URANIA

“Musikforeningen URANIA” blev stiftet den 29. februar 1884 på Holmegaard Glasværker i Fensmark ved Næstved.

Stifterne var en lille kreds af bøhmiske glasmagere, som glasværket havde ansat som supplement til den lokale medarbejderstab. Udover deres højt ansete faglige kunnen, medbragte disse udenlandske glasmagere en musiktradition, som de på denne måde fik videreført til Danmark.
Ved stiftelsen bestod foreningen af 10 – 14 medlemmer, som dannede et lille orkester med blæseinstrumenter og trommer. Foreningens love indeholdt fra starten en paragraf som indebar, at det kun var glasværkets faglærte glasmagere, der kunne blive medlemmer af foreningen og spille i orkestret.

Gennem de første mange år optrådte det lille orkester flittigt ved mange årlige begivenheder på glasværket. Glasmager Theodor Lennartz, orkestrets første dirigent.

Det kunne være skovture for glasværksarbejderne med deres familier, fugleskydningsarrangementer, pinsefrokoster i det grønne eller ved glasværksmedarbejderes sølvbryllupper, begravelser m.v.
I løbet af foreningens første år skabtes forskellige traditioner, hvoraf nogle stadig holdes i hævd. Dette gælder bl.a. koncert pinsemorgen ved gadekæret i Fensmark og en årlig “kartoffelfest”, hvor man spiser bidesild og bagte kartofler, som oprindeligt blev bagt i glasværkets store ovne.

På et tidspunkt mange år efter starten – i 1920’erne – kom man i en situation, hvor man blandt de faglærte glasmagere ikke mere kunne rekruttere et tilstrækkeligt antal medlemmer til at opretholde et spilledygtigt orkester. Det blev derfor nødvendigt at ændre foreningenslovene således, at også øvrige glasværksansatte – ufaglærte og funktionærer – kunne blive medlemmer og optages i orkestret.

Således kunne man nu fortsætte musikken i en årrække, men dog stadig med et beskedent orkester på 10 – 15 musikere. Først i 1940/41 skete der noget, som skulle vise sig at få afgørende betydning for foreningens fremtid. Endnu engang ændrede man nemlig lovene, nu således at alle kunne blive medlemmer, uanset om man var ansat på glasværket eller ej, blot man kunne spille på et af de instrumenter, som anvendtes i orkestret. Dette foranledigede en begyndende stigning i medlemsantallet, som efterhånden tog fart og 50 år senere var nået op på mere end 70 aktive amatørmusikere, kommende fra store dele af Sydsjælland og omegn.

Det ældste kendte billede af URANIA. De to med klarinetter i forreste række er Carl Rehermann (mangeårig leder af orkestret) og Theodor Lennartz (dirigent).I løbet af de ca. 120 år, som foreningen har eksisteret, er der naturligvis sket mangt og meget, som man kan læse om i ovennævnte historiebog. De vigtigste begivenheder – de, som har betydet mest for de rammer, som foreningen arbejder under i dag – er her nævnt i kronologisk rækkefølge:

1950:
Dygtige glasmagere formår at fremstille 2 lange fanfaretrompeter af glas. Sådanne instrumenter eksisterer stadig og anvendes flittigt til fanfarer ved f.eks. receptioner, optakt til taler, indledning ved koncerter og i mange andre situationer.

1953:
Orkestret foretager sin første udenlandsrejse. Turen gik til Sverige, hvor man fik kontakt med et tilsvarende svensk orkester, som blev et venskabsorkester. De to orkestre har nu gennem mere end 50 år besøgt hinanden hvert andet år, skiftevis i Sverige og Danmark.

1961:
Siden starten havde orkestret udelukkende været et messingblæseorkester, men udvides nu til et såkaldt “harmoniorkester”, d.v.s. at man tilføjede træblæsere, bestående af fløjter, klarinetter og saxofoner.

1970:Det nydannede glasorkester ved præsentationen.
Ligeledes siden starten havde orkestret kun haft mandlige medlemmer. Nu begyndte pigerne imidlertid at vinde indpas med det resultat, at der i orkestret i dag sidder et stort antal kvindelige musikere.

1972:
For første gang viser URANIA sig uden for Skandinavien, idet glastrompeterne optræder ved åbningen af en udstilling i London. Senere skulle URANIA blive vidt berejst, idet foreningens forskellige orkestre har optrådt mangfoldige steder i Danmark og i en lang række europæiske lande – glastrompeterne har endda været så langt væk som Japan og Australien.

1975:
Efter at man gennem 25 år havde haft megen glæde af de lange fanfaretrompeter, lykkedes det nu de dygtige glasmagere på Holmegaard Glasværk at fremstille instrumenter af glas til et helt lille orkester. Dette “verdens skøreste orkester” blev præsenteret ved glasværkets 150 års jubilæum, hvor 12 – 15 URANIA-medlemmer trakterede trompeter, basuner, tuba og trommer af glas. Som det helt enestående fænomen, dette glasorkester er, har der gennem årene været bud efter det utallige gange i såvel ind- som udland.

1977:
Udover det eksisterende harmoniorkester og glasorkester får URANIA et nyt skud på stammen, idet et antal medlemmer danner et “Tyroler-orkester” med ca. 15 musikere. I flotte tyrolerdragter spiller man her den slags festlige musik, som er kendt og elsket af mange mennesker. Som det er tilfældet i de originale østrigske tyrolerorkestre, har URANIA-tyrolerne foruden et stort musikrepertoire lært sig at save og hugge i træstammer, spille på ambolt og bidrage med flere andre underholdningsindslag.

1984:Orkestret i 1943.
Endnu et orkester ser dagens lys inden for foreningens rammer. Denne gang et “Big Band”, ligeledes med omkring 15 musikere. Således kan man nu også levere swing-musik til lejligheder, hvor dette er relevant. I dag optræder dette orkester under navnet “URANIA’s Swing Group”.

Året 1984 var i øvrigt URANIA’s 100 års jubilæum, som fejredes på behørig vis og prægedes af en række større begivenheder.

Ovenstående er forfattet af tidligere mangeårigt medlem i Urania, heraf mange år som foreningens formand,
Ove Dubøl.